مسیر یادگیری هوش مصنوعی از صفر

از آخرین به‌روز‌رسانی‌های مسیر یادگیری هوش مصنوعی مطلع شوید:

مباحث مقدماتی
داده‌کاوی
وب اسکریپینگ
دیتاست‌های موجود در اینترنت
آشنایی با کگل (kaggle)

حالا باید تصمیم بگیرین که مهندس داده باشین یا دانشمند داده!

مسیر دانشمند داده
آشنایی با توزیع‌های احتمال
قضیه بیز
استقلال آماری
آشنایی با متغیرهای تصادفی IID
آشنایی با CDF و PDF
توزیع‌های احتمال پیوسته
توزیع‌های احتمال گسسته
شاخص‌های آماری مرکزی
شاخص‌های آماری پراکندگی
آزمون‌های فرض آماری
آشنایی با انواع نمودارها
آشنایی با کتابخانه matplotlib
آشنایی با کتابخانه seaborn
آشنایی با کتابخانه ipyvolume برای مصورسازی سه‌بعدی داده‌ها
کتابخانه streamlit برای ساخت داشبوردهای مختلف (در قالب web app)
هوش تجاری چیست؟
آموزش tableau
آموزش PowerBI
مسیر یادگیری ماشین لرنینگ
یادگیری با ناظر (Supervised Learning)
یادگیری بدون ناظر (Unsupervised Learning)
یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
تفاوت رگرسیون (Regression) و طبقه‌بندی (Classification)
رگرسیون خطی (Linear Regression)
رگرسیون لجستیک (Logistic Regression)
درخت تصمیم (Decision Tree)
الگوریتم SVM
الگوریتم Naive Bayes
الگوریتم K-Means برای Clustering
الگوریتم DBSCAN برای Clustering
الگوریتم HDBSCAN برای Clustering
آشنایی با روش‌های قانون وابستگی (Association Rule Learning)
کاهش بعد با PCA
مسیر یادگیری دیپ لرنینگ
شبکه عصبی کانولوشن (CNN)
شبکه عصبی بازگشتی (RNN)
شبکه عصبی زایا (GAN)
آشنایی با ترنسفرمرها (Transformers)
شبکه Siamese
آشنایی با Tensorflow
آشنایی با Pytorch
مسیر مهندس داده
کلان داده چیست؟
یکپارچه‌سازی داده‌ها (Data Integration)
تلفیق داده‌ها (Data Fusion)
آشنایی با OpenRefine
ETL چیست؟
مقایسه Database و Data Warehouse و Data Lake
آشنایی با داکر
مسیر مهندس کلان داده
آشنایی با scaling عمودی و افقی
نگاشت کاهش (Map Reduce)
کپی داده‌ها (Data Replication)
Hadoop
Spark
RAPIDS
Hive
EKL
Avro
Flink
Dask
Numba
Onnx
OpenVino
MLFlow
Kafka
Cassandra
AWS SageMaker
Google ML Engine
Microsoft Azure ML Studio

فنولوژی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

©۲۰۲۰ – کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به فنولوژی است.

عضویت در خبرنامه فنولوژی

جذاب‌ترین مطالب سایت را ماهانه دریافت کنید!

خبرنامه