آموزش نوع داده tuple در پایتون

نوع داده تاپل در پایتون | tuple در پایتون4 دقیقه مطالعه

هدیه فنولوژی به شما!

نوع داده تاپل (Tuple)، یک مجموعه‌ی داده در پایتون است که با کاما از هم جدا شده‌اند. تاپل‌ها از برخی جهات به لیست‌ها شباهت دارند. مثلا هر دو شماره‌گذاری (indexing) مشابهی دارند و مجاز به داشتن اعضای تکراری هستند. اما برخلاف داده‌های لیست که قابل تغییر هستند، داده‌های تاپل را نمی‌توان به صورت مستقیم تغییر داد. مزیت این نوع داده نسبت به لیست، سرعت آن است. در این بخش از آموزش پایتون، با ویژگی‌ها و قواعد مهم نوع داده tuple آشنا خواهید شد.

tuple در پایتون

Tuple در پایتون، مجموعه‌ای است دارای ترتیب،‌ غیر قابل تغییر و مجاز به داشتن اعضای تکراری. برای تعریف تاپل در پایتون، از علامت پرانتز () استفاده می‌کنیم و اعضا را با کاما , از یکدیگر جدا می‌کنیم. در مثال زیر یک تاپل ایجاد می‌کنیم و آن را در خروجی چاپ می‌کنیم.

مثال #۱: ساختن یک tuple

خروجی #۱:

دسترسی به اعضای tuple

شماره‌گذاری (indexing) اعضای tuple بسیار مشابه listها در پایتون است. برای دسترسی به عضو مورد نظر در تاپل، کافیست ایندکس آن را درون براکت [] ارجاع دهید. در مثال زیر، این موضوع برایتان کاملا روشن خواهد شد.

مثال #۲: حال می‌خواهیم به اعضای تاپلی که در مثال قبل ساختیم، دسترسی پیدا کنیم

خروجی #۲:

شماره‌گذاری منفی تاپل

شماره‌گذاری منفی از انتها انجام می‌شود. شمارنده‌ی -۱ آخرین عضو،‌ شمارنده‌ی -۲ عضو یکی مانده به آخر و به همین ترتیب تا اولین عضو ادامه پیدا می‌کند.

مثال #۳:

خروجی #۳:

تعیین نقطه‌ی شروع و پایان اعضای تاپل

شما می‌توانید با تعیین نقطه‌ی شروع و پایان شماره‌گذاری، به بازه‌ای از اعضای tuple دسترسی پیدا کنید. وقتی از این روش استفاده می‌کنید، مقدار خروجی، یک تاپل جدید با اعضای مشخص‌شده خواهد بود.

مثال #۴:

خروجی #۴:

نکته:‌ در این روش، باید دقت داشته باشید که ابتدای بازه در خروجی ظاهر می‌شود، اما انتهای آن، نه.

اگر می‌خواهید انتخاب اعضا از ‌آخر شروع شود، از شماره‌گذاری منفی استفاده کنید.

مثال #۵:

خروجی #۵:

استفاده از حلقه‌ی for در tuple

با استفاده از حلقه‌ی for نیز می‌توان به اعضای درون تاپل دسترسی پیدا کرد. در آینده با حلقه‌ی for در پایتون بیش‌تر آشنا خواهید شد.

مثال #۷:

خروجی #۷:

تغییر اعضای tuple در پایتون

وقتی یک تاپل ساخته می‌شود،‌ دیگر امکان تغییر مقادیر آن وجود نخواهد داشت. اما می‌توانید با ترفندی ابتدا آن را به لیست تبدیل کنید، لیست را تغییر دهید، و سپس آن لیست را به تاپل تبدیل کنید.

مثال #۶:

خروجی #۶:

بررسی وجود یک عضو در تاپل

برای بررسی وجود داشتن یک عضو خاص در یک تاپل از کلیدواژه‌ی in استفاده کنید.

مثال #۸:

خروجی #۸:

بررسی طول tuple در پایتون

برای بررسی تعداد اعضای تاپل در پایتون، از تابع ()len استفاده کنید.

مثال #۹:

خروجی #۹:

افزودن عضو به اعضای tuple در پایتون

همان‌طور که گفتیم اعضای تاپل غیرقابل تغییر هستند. بنابراین بعد از ساخت تاپل‌ها نمی‌توان به آ‌ن‌ها عضوی افزود؛ اگر سعی کنید عضوی به یک تاپل اضافه کنید، با خطای TypeError مواجه خواهید شد.

مثال #۱۰:

خروجی #۱۰:

ساخت تاپل با یک عضو

برای ساخت یک تاپل که فقط یک عضو دارد، باید حتما پس از آن عضو کاما قرار دهید. در غیر این صورت، پایتون متغیر را به عنوان تاپل تشخیص نمی‌دهد.

مثال #۱۱:

خروجی #۱۱:

حذف tuple در پایتون

نکته:‌ شما نمی‌توانید اعضای داخل تاپل را حذف کنید.

چون تاپل‌ها تغییر ناپذیرند، نمی‌توانید از آن‌ها عضوی حذف کنید؛ اما می‌توانید آن‌ها را به طور کلی حذف کنید.

مثال #۱۲:

خروجی #۱۲: NameError 

اتصال تاپل‌ها به یکدیگر

برای اتصال دو یا چند تاپل به یکدیگر، از عمل‌گر + استفاده کنید.

مثال #۱۳:

خروجی #۱۳:

ساخت تاپل با متد tuple

علاوه بر روش معمول، برای ساخت تاپل در پایتون می‌توان از متد سازنده‌ی ()tuple نیز استفاده کرد.

مثال #۱۴:

خروجی #۱۴:

سایر متدهای تاپل در پایتون

متد توضیحات متد
()count تعداد متغیرهایی را که مقداری مشخص دارند برمی‌گرداند
()index ایندکس یک عضو مشخص را بر می‌گرداند
تیم محتوایی فنولوژی
تیم محتوایی فنولوژی
گروهی از متخصصان حوزه‌های مختلف
عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین‌ها
جدیدترین‌ها
بازخورد در متن
دیدن همه دیدگاه‌ها

ممنون

فنولوژی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

©۲۰۲۰ – کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به فنولوژی است.