نوع داده بولی در پایتون

نوع داده بولی در پایتون | Boolean در پایتون2 دقیقه مطالعه

هدیه فنولوژی به شما!

یکی از انواع داده در پایتون، نوع بولی است. این نوع داده برای نمایش اعداد دودویی به شکل «صحیح | True» و «غلط | False» است. به عنوان مثال عبارت 1 < 2 یک عبارت True است، در حالی که 1 == 0 یک عبارت False است. درک نحوه‌ی رفتار مقادیر بولی در برنامه نویسی پایتون بسیار مهم است. بنابراین در این بخش از آموزش پایتون مقدماتی، قواعد مربوط به نوع داده بولی در پایتون را بررسی می‌کنیم.

مقادیر بولی در پایتون

در برنامه نویسی، اغلب باید بدانید که یک عبارت True است یا False؛ در پایتون این امکان وجود دارد که هر عبارت را به سادگی ارزیابی کنیم و مقدار بولی آن را به دست آوریم. وقتی دو مقدار را مقایسه می‌کنیم، مفسر پایتون عبارت را بررسی می‌کند و جواب را به صورت بولی برمی‌گرداند.

مثال #۱:

خروجی #۱:

زمانی که یک عبارت شرطی را از طریق دستور if اجرا می‌کنیم، پایتون مقادیر True یا False را به دستور برمی‌گرداند. در آموزش‌های آینده، با عبارات شرطی بیش‌تر آشنا خواهید شد.

مثال #۲:

خروجی #۲:

بررسی مقدار بولی متغیرها

با استفاده از تابع ()bool در پایتون، می‌توانید True یا False بودن هر متغیر را بررسی کنید. همچنین می‌توانید مقدار بولی متغیرها را در متغیری دیگر ذخیره کنید.
مثال #۳:

خروجی #۳:

مثال #۴:

خروجی #۴:

همان‌طور که در مثال #۴ مشاهده کردید، عدد صفر به عنوان False نمایش داده شد؛ در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

مقادیر True در پایتون

تقریبا هر مقداری که در آن نوعی محتوا وجود داشته باشد True است به صورت دقیق‌تر می‌توانیم بگوییم که:

  • همه‌ی اعداد در پایتون True هستند، به حز عدد ۰.
  • همه‌ی رشته‌ها در پایتون True هستند، به جز رشته‌های خالی.
  • همه‌ی انواع داده لیست، تاپل، ست، و دیکشنری True هستند، مگر اینکه خالی باشند.

مثال #۵: عبارات زیر مقادیر بولی True دارند.

خروجی #۵:

مقادیر False در پایتون

در واقع، مقادیر زیادی وجود ندارند که False باشند. تنها، مقادیر خالی مانند ()، []، {}، ""، عدد و مقدار None  از نوع False هستند. همچنین خود مقدار False نیز False را برمی‌گرداند.

مثال #۶: عبارات زیر مقادیر بولی False دارند.

خروجی #۶:

داده بولی به عنوان خروجی توابع

در پایتون امکان ساختن توابعی با خروجی بولی وجود دارد. در آموزش‌های بعدی با توابع در پایتون بیش‌تر آشنا خواهید شد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال #۷:

خروجی #۷:

مثال #۸:

خروجی #۸:

همچنین پایتون به صورت پیش‌فرض توابع بسیاری دارد که خروجی بولی برمی‌گردانند؛ مانند ()isinstance که می‌توان از آن برای تعیین این که یک شی از نوع داده خاصی است استفاده کرد.

مثال #۹: بررسی این که یک شی از نوع int است یا خیر

خروجی #۹:

 

تیم محتوایی فنولوژی
تیم محتوایی فنولوژی
گروهی از متخصصان حوزه‌های مختلف
عضویت
اطلاع از
0 دیدگاه‌ها
بازخورد در متن
دیدن همه دیدگاه‌ها

فنولوژی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

©۲۰۲۰ – کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به فنولوژی است.