دستورات مهم در متلب / matlab commands

دستورات مهم در متلب | MATLAB commands4 دقیقه مطالعه

هدیه فنولوژی به شما!

متلب یک برنامه تعاملی برای محاسبات عدد و آنالیز داده‌ها است. شما می‌توانید یک دستور را با تایپ کردن آن در برنامه در قسمت prompt متلب (<<)، در Command window یا پنچره دستورات وارد کنید. در این قسمت از دوره آموزش مقدماتی متلب فنولوژی، لیستی از دستورات مهم در متلب را فراهم آورده‌ایم.

دستورات لازم برای مدیریت یک Session یا جلسه

متلب دستورات متنوعی را برای مدیریت یک Session فراهم می‌آورد. جدول زیر تمام این دستورات را ارائه می‌دهد.

هدفCommand (دستور)
تمام Command window را پاک می‌کند.clc
متغیرها را از حافظه حذف می‌کند.clear
وجود فایل یا یک متغیر را برسی می‌کند.exist
یک متغیر را بعنوان یک متغیر global معرفی می‌کند.global
برای یک موضوع در help جست‌وجو می‌کند.help
تمام بخش‌های help را برای یک کلمه کلیدی(keyword) جست‌وجو می‌کند.lookfor
MATLAB را متوقف می‌کند.quit
متغیرهای موجود را فهرست می‌کند.who
متغیرهای موجود را فهرست می‌کند. (با جزئیات بیش‌تر)whos

دستورات مهم در متلب برای کارکردن با سیستم

متلب، دستورات کاربردی متنوعی را برای کارکردن با سیستم، مانند ذخیره کردن کار فعلی در workspace به‌عنوان یک فایل و بارگذاری فایل در آینده ارائه می‌دهد. متلب همچنین دستورات متنوعی را برای سایر فعالیت‌های مرتبط به سیستم مانند نمایش تاریخ، لیست کردن فایل‌ها در یک دیکشنری، نمایش مسیر (directory) فعلی و غیره ارائه می‌دهد. جدول زیر بعضی از دستورات مهم در متلب را نمایش می‌دهد.

هدفدستور (command)
مسیر دخیره (directory) فعلی را تغییر می‌دهد.cd
تاریخ فعلی را نمایش می‌دهد.date
یک فایل را حذف می‌کند.delete
ضبط فایل دفترچه یادداشت (diary file) را فعال و غیرفعال می‌کند.diary
همه‌ی فایل‌های موجود در مسیر پیشفرض (current directory) را لیست می‌کند.dir
متغیرهای workspace را از یک فایل بارگذاری می‌کند.load
مسیر جست‌وجو را نمایش می‌دهد.path
مسیر پیش‌فرض را نمایش می‌هد.pwd
متغیرهای workspace را در یک فایل ذخیره می‌کند.save
محتویات یک فایل را نمایش می‌دهد.type
همه‌ی فایل‌های متلب را در مسیرپیش‌فرض لیست می‌کند.what
فایل‌های صفحات گسترده wk1. را می‌خواند.wklread

دستورات ورودی و خروجی در متلب

متلب دستورات مرتبط با ورودی و خروجی زیر را ارائه می‌دهد.

هدفدستور (Command)
محتویات یک آرایه یا یک رشته را نمایش می‌دهد. disp
دیتاهای قالب بندی شده را از یک فایل می‌خواند. fscanf
فرمت داده‌های نمایش داده شده را کنترل می‌کند. format
نوشته‌ها را با فرمت خود در صفحه نمایش یا در یک فایل نمایش می‌دهد. fprintf
Prompt را نشان می‌‌دهد و منتظر ورودی می‌ماند. input
مانع از چاپ روی صفحه می‌شود. ;

دستورات fprintf و fscanf در متلب، درست مانند printf  و scanf  در c کار می‌کنند. این دستورات از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کنند.

انواع کد فرمت در متلب

هدفکد فرمت
فرمت یک رشته%s
فرمت یک عدد صحیح%d
فرمت مقدار اعشاری%f
فرمت یک مقدار اعشاری در نام‌گذاری علمی%e
فرمت فشرده‌تر در f% و e%%g
درج یک خط جدید در رشته خروجی\n
درج یک tab در رشته خروجی\t

تابع فرمت (format function) در متلب

تابع فرمت، حالت‌های زیر را در نمایش عددی دارد.

خروجیعملکرد فرمت
چهار رقم اعشار (پیش‌فرض)format short
۱۶ رقم اعشارformat long
پنج رقم اعشار به علاوه توانformat short e
۱۶ رقم اعشار به علاوه توانformat long e
دو رقم اعشارformat bank
مثبت، منفی یا صفرformat +
تقریب منطقیformat rat
فیدهای خطی را فشرده می‌کند.format compact
به یک حالت فشرده‌تر تنظیم می‌شود.format loose

دستورات مهم در متلب برای بردار، ماتریس و آرایه

جدول زیر دستورات متنوعی که در آرایه‌ها، ماتریس‌ها و بردارها استفاده می‌شود را نمایش می‌دهد.

هدفدستور (command)
آرایه‌ها را به هم متصل می‌کند.cat
اندیس عناصر غیر صفر را پیدا می‌کند.find
تعداد عناصر را محاسبه می‌کند.length
بردارهایی با فاصله منظم می‌سازد.linspace
بردارهایی با فاصله لگاریتمی می‌سازد.logspace
بزرگ‌ترین اندیس را بر می‌گرداند.max
کوچک‌ترین اندیس را برمی‌گرداند.min
ستون‌ها را درهم ضرب می‌کند.prod
سایزها را تغییر می‌دهد.reshape
اندازه آرایه را محاسبه می‌کند.size
هر ستون را مرتب می‌کند.sort
آرایه‌های هر ستون را جمع می‌کند.sum
یک ماتریس همانی می‌سازد.eye
یک ماتریس یکه یا واحد می‌سازد.ones
یک ماتریس صفر می‌سازد.zeros
ضرب خارجی ماتریس را محاسبه می‌کند.cross
ضرب داخلی ماتریس را محاسبه می‌کند.dot
دترمینان یک آرایه را برمی‌گرداند.det
اینورس یا معکوس ماتریس را برمی‌گرداند.inv
یک ماتریس شبه معکوس برمی‌گرداند.pinv
رتبه یک ماتریس را محاسبه می‌کند.rank
محاسبه ماتریس پلکانی سطری تحویل شده.rref
یک آرایه سلولی می‌سازد.cell
آرایه سلولی را نماش می‌دهد.celldisp
یک شکل گرافیکی از آرایه سلولی را نشان می‌دهد.cellplot
آرایه‌های عددی را به آرایه سلولی تبدیل می‌کند.num2cell
لیست‌های ورودی و خروجی را تطابق می‌دهد.deal
یک آرایه سلولی را شناسایی می‌کند.iscell

دستورات مهم در متلب برای رسم

متلب تعداد زیادی دستور برای رسم گراف دارد. جدول زیر بعضی از دستورات مهم در متلب در رسم را نشان می‌دهد.

هدفدستور (command)
حدود محورها را مشخص می‌کند.axis
رسم هوشمند توابعfplot
خطوط شطرنجی (gridlines) را نمایش می‌دهد.grid
نمودار xy را به صورت پیوسته می‌سازد.plot
نمودار را چاپ یا در یک فایل ذخیره می‌کند.print
متنی را در بالای نمودار قرار می‌دهد.title
یک عنوان متنی را به محور x اضافه می‌کند.xlable
یک عنوان متنی را به محور y اضافه می‌کند.ylable
اجزای محورها را می‌سازد.axes
نمودار فعلی را می‌بندد.close
همه‌ی نمودارها را می‌بندد.close all
یک پنجره figure جدید باز می‌کند.figure
تعیین جایگاه برچسب (lable) با موس را فعال می‌کند.gtext
نمودار فعلی را متوقف می‌کند.hold
قرارگیری legend را با موس مشخص می‌کند.legend
پنجره یا figure فعلی را به روزرسانی می‌کند.refresh
خصوصیت اشیاء مانند محورها را مشخص می‌کند.set
برای رسم چندین نمودار در یک پلاتsubplot
یک متن را داخل قالب (figure) قرار می‌دهد.text
نمودار ستونی یاهستوگرام ایجاد می‌کند.bar
یک نمودار لگاریتمی می‌سازد.loglog
یک نمودار قطبی می‌سازد.polar
نمودار نیمه لگاریتمی (افقی) می‌سازد.semilogx
نمودار نیمه لگاریتمی (قائم) می‌سازد.semilogy
نمودار پلکانی می‌سازد.stairs
نمودار xy را به صورت گسسته می‌سازد.stem
تیم محتوایی فنولوژی
تیم محتوایی فنولوژی
گروهی از متخصصان حوزه‌های مختلف
عضویت
اطلاع از
0 دیدگاه‌ها
بازخورد در متن
دیدن همه دیدگاه‌ها

فنولوژی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

©۲۰۲۰ – کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به فنولوژی است.