دو نقطه در متلب / matlab colon notation

دو نقطه (:) در متلب | MATLAB Colon Notation2 دقیقه مطالعه

هدیه فنولوژی به شما!

علامت دو نقطه در متلب یکی از پر کاربردترین علامت‌ها می‌باشد. در این قسمت از دوره آموزش متلب فنولوژی به طور کامل در مورد کاربردهای علامت دو نقطه در متلب صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

کاربردهای علامت (:) دو نقطه در متلب

علامت (:) یکی از کاربردی‌ترین عملگرها در متلب است. برای ایجاد بردارها، زیربخش کردن آرایه‌ها و مشخص کردن تکرارهای عبارات شرطی و حلقه‌ها در متلب استفاده می شود.

اگر می خواهید یک بردار ردیفی شامل اعداد صحیح از ۱ تا ۱۰ ایجاد کنید، می نویسید: 1:10

متلب دستور را اجرا می کند و یک بردار سطری شامل اعداد صحیح از ۱ تا ۱۰ را برمی گرداند:

اگر می خواهید گام افزایشی غیر از یک (در اینجا منفی ۵) مشخص کنید می‌توان از رابطه‌ای مانند زیر استفاده کرد:

متلب دستور را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند:

مثال دیگر: بازه‌ای از سفر تا عدد پی، با گام پی هشتم: 0:pi/8:pi

متلب دستور را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند:

کاربرد دو نقطه در بخش‌بندی ماتریس‌ها

جدول زیر کاربرد علامت (:) دو نقطه در متلب را توصیف می کند (ماتریس A را داریم) :

نوع استفادهکاربرد
A(:,j)ستون j از A است
A(i,:)ردیفi  ازA  است
(:,:)Aآرایه دو بعدی معادل است. برای ماتریس ها این همان A است.
A(j:k)A(j), A(j+1),…,A(k).
A(:,j:k)A(:,j), A(:,j+1),…,A(:,k).
A(:,:,k)صفحه k ام آرایه سه بعدی A است
A(i,j,k,:)یک بردار در آرایه چهار بعدی A است. بردار شامل A (i ، j ، k ، ۱) ، A (i ، j ، k ، ۲) ، A (i ، j ، k ، ۳) و غیره است.
(:)Aهمه عناصر A است که به عنوان یک ستون واحد در نظر گرفته می شود. 

مثال: قطعه کد زیر را در یک فایل اسکریپت اجرا کنید:

خروجی:
تیم محتوایی فنولوژی
تیم محتوایی فنولوژی
گروهی از متخصصان حوزه‌های مختلف
عضویت
اطلاع از
0 دیدگاه‌ها
بازخورد در متن
دیدن همه دیدگاه‌ها

فنولوژی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

©۲۰۲۰ – کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به فنولوژی است.